Viện nghiên cứu

    Trong suốt thời gian hoạt động, Nhà Xuất bản Hội nhà văn đã và đang hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu, nhằm đưa ra các xuất bản phẩm, kỷ yếu, hội thảo, catalogue, lịch… chất lượng, chi tiết, mang tính thực tiễn cao.

    Chúng tôi đã có sẵn một kho dữ liệu thông tin khổng lồ gồm hàng nghìn cuốn sách … nhằm phục vụ các chương trình nghiên cứu khoa học, các chương trình hành động của quý viện.

     Nhà Xuất bản Hội nhà văn rất vinh hạnh được đồng hành và hợp tác với quý viện để tạo ra các xuất bản phẩm chất lượng, đầy đủ nhất.