Bộ Xây dựng

Cổng thông tin điện tử của Nhà xuất bản Xây dựng là cổng tích hợp thông tin của các Cục, vụ đã liên kết với chúng tôi.

Đặc biệt Cổng TTĐT của Nhà xuất bản Xây dựng được liên kết trực tiếp với các cục, các vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, cung cấp các thông tin hữu ích như: Thông tin về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành xây dựng, Thông tư và nghị định mới ban hành được đăng tải và cập nhập liên tục; các Quy chuẩn – Tiêu chuẩn mới ban hành; Định mức - Đơn giá mới.

Ngoài ra, bạn sẽ dễ dàng tìm được hướng dẫn cụ thể, chi tiết, hồ sơ mẫu để đăng ký các thủ tục hành chính, chứng chỉ liên quan đến:

  • Lĩnh vực hoạt động xây dựng (Thẩm định dự án, thiết kế dự án; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng);
  • Lĩnh vực Phát triển đô thị;
  • Lĩnh vực Nhà ở;
  • Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc;
  • Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường;
  • Lĩnh vực Kiểm định hoạt động – ATLĐ
  • Lĩnh vực Giám định Tư pháp và Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về quản lý thư viện và đọc sách trực tuyến xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.37265180/ 0888080290

Email: banhang@nxbxaydung.com.vn